برش-لیزر
۰۶
آبان

ویژگیهـای بـرش فلـزات به وسیـله لیـــزر

 

معرفی دستگاه

ما به کمک تکنولوژی لیزر کات توانایی ایجاد هر نوع طرحی را بر روی انواع فلزات داریم و میتوانیم در نمای داخلی و خارجی ایده های خلاقانه شما را به واقعیت تبدیل کنیم.

خواص لیــزر

با توجه به برش قطعات توسط اشعه خصوصاً در مورد ورقهای ضخامت پایین هیچ گونه حرارتی به قطعه وارد نمی شود لذا قطعه خواص خود را حفظ کرده و دیگر نیازی به عملیات حرارتی نخواهد داشت .

قدرت دستگــاه ما

دستگاهی که ما به کار میگیریم دستگاه لیزر 4 کیلو وات با قدرت برش انواع فلزات تا 2.4 سانتیمتر می باشد و ابعاد ورق تا عرض 1.5 متر و طول 3 متر در دستگاه قرار میگیرد.

دقت بالای ماشیــن

به دلیل ضخامت کم خط برش که بین 0.2 تا 0.4 میلیمتر می باشد و عدم ذوب لبه برش و نیز سیستم دقیق این ماشین قطعات تولید شده از دقت بالایی برخوردار می باشند.

 

برش-لیزر

 

سرعت بالای لیــزر

سرعت حرکت در هنگام برش بین 1 تا 12 متر در دقیقه می باشد.

میز کارShuttell Table دستگاه با داشتن یک میز کار اضافه بدون اتلاف وقت ورق بعدی را در حین برش برای ماشین آماده نگه می دارد .

عدم ایجاد پیلیسه روی خط برش به دلیل عدم ذوب و عدم وجود فشار روی قطعه، سطح برش بسیار صاف و دقیق می باشد، به این ترتیب قطعه بعد از برش دیگر نیاز به ماشین کاری نخواهد داشت .

سوراخکاری قطعــات

این ماشین قابلیت سوراخکاری روی قطعات را با سرعت بالا دارد و با توجه به دقت فوق العاده و فعالیتهای ذکر شده در بالا قابلیت دستگاه پانچ را خواهد داشت.