88888
۰۵
آبان

کاربردهای فرفوژه

کـاربردهـای فرفـوژه  :

این محصول در حوزه های مختلفی می تواند کاربرد داشته باشد و در زیر به اهم آنها اشاره می شود:

1-صنعـت سـاختمـان:

1-1-نرده پله ها

1-2-نرده جلوی ایوان

1-3-نرده جلوی پنجره ها

1-4-پارتیشن فضای داخلی

1-5-نمای ساختمان

1-6-نرده جلوی ساختمان

1-7-درب ورودی ساختمان

2320-

2-معمـاری داخلـی و دکـوراسیــون:

2-1-طرح های دکوراتیو در لابی و راه پله ها

2-2-لایت باکس ها

2-3-پارتیشن ها و جداکننده های دکوراتیو

2-4-سقف لابی یا تالارها

2-5-پوشش فضاهای خالی

2-6-طرح های برجسته بر روی دیوار

2-7-تابلوهای تزئینی

3-زیباسـازی شهــر:

3-1-نرده پارک ها

3-2-حفاظ پل ها و زیرگذرها

3-3-حفاظ خطوط BRT و مترو

3-4-مجسمه ها و نماهای داخل شهر

3-5-در سازه های هری همانند نیمکت یا گلدان ها و ظزوف زباله